Phương án xây dựng biểu tượng huyện Yên Dũng

Số ký hiệu: Phương án xây dựng biểu tượng huyện Yên Dũng
Cơ quan ban hành: UBND
Trích yếu:

 

 

Link tải các file trên:

Công văn UBND huyện

Phương án

Thuyết minh

 

Loại văn bản: Kế hoạch
File gắn: PDF icon phuongan.pdf

Góp ý dự thảo VB

Người góp ý Nguyễn Văn Quyết (30/11/2017 21:43:45)
Địa chỉ: Thi Tran Neo, Yen Dung, Bac Giang
Email: quyetngthanhmaster@gmail.com
Nội dung:

Đồng ý với các phương án trên của huyện