BCH Đảng bộ huyện tổ chức Hội nghị lần thứ 17

Ngày 27/6 BCH Đảng bộ huyện tổ chức Hội nghị lần thứ 17 nhằm đánh giá kết quả phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh trật tự 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018; thông qua dự thảo về Nghị quyết điều chỉnh 9 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Nguyễn Viết Tuấn - TUV - Bí thư huyện ủy chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, tổng giá trị sản xuất (theo giá năm 2010)  toàn huyện trên 4.472 tỷ đồng, bằng 67,05% KH năm 2018; tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất 15,28%. Đặc biệt, sau hơn hai năm triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 của huyện, nhiều mục tiêu, nhiệm vụ lớn, khó đã hoàn thành, hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, trong đó có một số chỉ tiêu đề nghị điều chỉnh tăng so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, đã triển khai 15 mô hình cánh đồng mẫu, tổng diện tích 615 ha, duy trì thực hiện 20 mô hình đã thực hiện giai đoạn 2014-2016, thực hiện 03 mô hình sản xuất rau an toàn tập trung, 03 mô hình sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao tại các xã Đức Giang, Tư Mại và Trí Yên với tổng diện tích 09 ha. Công tác chăn nuôi thú y được quan tâm đẩy mạnh; nuôi trồng thủy sản được duy trì và triển khai mô hình 10ha nuôi cá theo hướng VietGap tại xã Lão Hộ. Về xây dựng nông thôn mới, đến nay bình quân tiêu chí toàn huyện đạt 15,3 tiêu chí/xã, không còn xã nào đạt dưới 10 tiêu chí, triển khai xây dựng 33 công trình cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn tại xã Tân An, Thắng Cương.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư trên địa bàn và đã thu hút 12 dự án được chấp thuận đầu tư với tổng diện tích đất đăng ký 70,74 ha, tổng vốn đăng ký trên 531 tỷ đồng; một số dự án lớn như: Hạ tầng Cụm công nghiệp Nham Sơn - Yên Lư; Cụm công nghiệp Nội Hoàng; Cảng nội địa Trí Yên …

Về văn hóa xã hội, giáo dục đào tạo được đầu tư phát triển, nâng cao chất lượng. Công tác thanh tra, tiếp công dân, phòng chống tham nhũng được đẩy mạnh. An ninh trật tự được đảm bảo và các vụ phạm pháp hình sự giảm so với cùng kỳ năm 2017. Tình hình TT ATGT diễn biến phức tạp với 11 vụ tai nạn giao thông, làm 05 người chết, 09 người bị thương; tăng 08 vụ, 03 người chết, 08 người bị thương so với cùng kỳ năm 2017.

Tại hội nghị các đại biểu tập trung thảo luận và đưa ra các ý kiến đóng góp về phát triên kinh tế xã hội của huyện trong 6 tháng cuối năm 2018: các cấp ngành quan tâm đẩy mạnh đầu tư xây dựng khu đài tưởng niệm huyện và thị trấn Neo, trường THCS TT Neo; Xã Tân An công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng các cơ sở hạ tầng chậm để, tập trung thực hiện các tiêu chí còn lại về văn hóa, môi trường, hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới trong quý III/2018; tình hình tệ nạn xã hội trong thanh thiêu niên ngày một nhiều, các cấp ngành, địa phương và gia đình cần có định hướng, giáo dục con em trong tiếp cận công nghệ thông tin và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; khắc phục tình trạng được mùa rớt giá như hiện nay, tập trung thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới có hiệu quả, cụ thể; công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo hành lang ATGT đường bộ; việc đầu tư xây dựng đô thị; khắc phục không để nợ đọng xây dựng cơ bản tại các xã, thị trấn; khắc phục tình trạng thiếu phòng học tại xã Nội Hoàng và nhà vệ sinh các trường học; tập trung nâng cao hiệu quả việc khám và quản lý sức khỏe điện tử; xây dựng các làng văn hóa điển hình; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa chậm; giải phóng mặt bằng tại các địa phương chưa triệt để; quản lý chặt chẽ việc khai thác đất rừng trái phép; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; việc thu gom rác thải cần tập trung xử lý; giải quyết dứt điểm tình trạng đơn thư khiếu nại của công dân…

Ảnh HN

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Viết Tuấn - TUV- Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: các cấp, ngành, địa phương cần tập trung khai thác các tiềm lực, thế mạnh sẵn có để phát triển thế mạnh và kinh tế xã hội của huyện; tăng cường quản lý đất đai, ô nhiễm môi trường, thực hiện hiệu quả kết luận số 43 của UBND tỉnh; đẩy nhanh xây dựng các dự án đầu tư vào địa bàn; quan tâm đầu tư nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, văn hóa du lịch; đảm bảo ổn định tình hình ANTT trên địa bàn và quốc phòng quân sự địa phương. Để từ đó góp phần thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trong năm 2018 để ra và cả nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020.

                                                                                    Đồng Chín – Giáp Mạnh