Giám sát việc chấp hành pháp luật trong thực hiện quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất năm 2016-2017 tại xã Yên Lư

Ngày 26/4, Thường trực HĐND huyện tổ chức giám sát việc chấp hành pháp luật trong thực hiện quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất năm 2016-2017 tại xã Yên Lư. Đồng chí Trần Công Tấn, Phó Chủ tịch HĐND huyện-Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.

. Đồng chí Trần Công Tấn, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì HN

Qua giám sát cho thấy, những năm qua, việc chấp hành pháp luật trong thực hiện quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn đã được Đảng uỷ, HĐND, UBND xã Yên Lư quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện; Căn cứ nhu cầu sử dụng đất của địa phương, xã lập kế hoạch sử dụng đất cụ thể theo từng năm, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. UBND xã đã xây dựng Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011- 2020. Trong năm 2017, xã tổ chức đấu giá đất tại thôn Yên Phượng với tổng diện tích hơn 800m2, giao đất cho các hộ dưới đường điện 500kv với tổng diện tích 700m2; giải quyết các trường hợp theo Quyết định 191/2012 của UBND tỉnh Bắc Giang 36 trường hợp, số tiền thu hơn 1 tỷ đồng; xử lý dứt điểm 7 trường hợp vi phạm Luật đất đai, 5 đơn đề nghị về tranh chấp đất đai.

Tuy nhiên, qua giám sát các thành viên trong đoàn đã nêu một số hạn chế về công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại xã như: công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai còn hạn chế, việc theo dõi cập nhập thông tin, tiến độ về sử dụng đất chưa đầy đủ; vẫn còn tồn tại tình trạng nhiều hộ dân vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, biên bản xử lý các trường hợp vi phạm về sử dụng đất chưa được lưu chiểu theo quy định.

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện đề nghị thời gian tới UBND xã Yên Lư cần thực hiện tốt một số nội dung: tăng cường công tác tuyên truyền về Luật đất đai đến người dân; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác này; xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm Luật đất đai; tiếp tục rà soát, cập nhật thông tin đầy đủ về kết quả sử dụng đất của từng năm, quan tâm, giải quyết các trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất./.

Hồng Phấn- Giáp Mạnh