HĐND huyện giám sát công tác quản lý sử dụng đất đai trên địa bàn Thị trấn Neo

Sáng 17/4,  Thường trực HĐND huyện do ông Trần Công Tấn – PCT HĐND huyện - Trưởng đoàn giám sát đã có buổi làm việc với Thị trấn Neo về giám sát việc chấp hành pháp luật trong thực hiện quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai năm 2016, 2017. Cùng dự có Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện, UB MTTQ huyện và Phòng TN&MT.

Đoàn giám sát đã nghiên cứu báo cáo và hồ sơ về công tác quản lý sử dụng đất đai trên địa bàn Thị trấn, kiến nghị đề xuất cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình quản lý lĩnh vực này. Trong đó có các nội dung: công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác quy hoạch, xây dựng kế hoạch sử dụng đất, quản lý giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, đăng ký đất đai, lập và quản lý hồ sơ địa chính, thống kê, kiểm kê đất đai, giải quyết tranh chấp đất đai...

Theo đó, tổng diện tích tự nhiên của Thị trấn Neo là hơn 580 ha. Những năm qua, công tác quản lý đất đai của Thị trấn Neo ngày càng đi vào nề nếp. Không có trường hợp nào giao đất trái thẩm quyền; Công tác GPMB, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cấp GCN QSDĐ được lập kịp thời theo đúng quy định của pháp luật. Công tác giải quyết KNTC bảo đảm thấu tình đạt lý và kịp thời. Có được kết quả như vậy là do Thị trấn Neo đã chú trọng công tác tuyên truyền luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành luật đất đai năm 2013 tới cán bộ và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho người dân. Tổ chức 5 hội nghị chuyên đề về công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất với 150 người tham gia, thường xuyên nâng cao trình độ của cán bộ chuyên môn…

Song trong công tác quản lý sử dụng đất trên địa bàn thị trấn Neo vẫn tồn tại 1 số hạn chế đáng quan tâm, đó là tình trạng buông lỏng quản lý đất công ích. Thẩm quyền quản lý trực tiếp diện tích đất công ích là UBND Thị trấn Neo, Thị trấn hiện vẫn còn để các Tiểu khu ký hợp đồng với các hộ sử dụng đất công ích.  Công tác giải quyết tồn tại theo Quyết định 191 của tỉnh còn tồn tại 19 trường hợp vướng mắc. Báo cáo thực hiện quản lý quy hoạch sử dụng đất, thống kê đất hàng năm trên máy thì tốt, nhưng lại không có lưu hồ sơ; trên địa bàn vẫn còn trường hợp khiếu kiện về đất kéo dài…

Thay mặt Thường trực HĐND huyện, ông Trần Công Tấn – PCT HĐND huyện đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của UBND Thị trấn Neo trong công tác chỉ đạo quản lý đất đai ở địa phương; Đồng thời đề nghị UBND Thị trấn tăng cường hơn nữa công tác quản lý đất đai, môi trường và khoáng sản; làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, giải tỏa hành lang ATGT; xử lý rứt điểm đúng trình tự thủ tục các vụ việc khiếu kiện; rà soát, bổ sung nội dung báo cáo theo đúng hướng dẫn./.

Thu Bích