HĐND huyện tổ chức giám sát tại xã Tiền Phong

Ngày 19/4, đoàn giám sát của HĐND huyện do ông Trần Công Tấn, Phó chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn tổ chức giám sát tại xã Tiền Phong về việc chấp hành pháp luật trong thực hiện quy hoạch kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn xã năm 2016-2017.

Để đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai, hàng năm, đảng uỷ,HĐND - UBND xã ban hành nghị quyết, quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước và chỉ đạo sát sao đối với công tác quản lý đất đai, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của cấp trên và tình hình thực tế tại địa phương như công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, cônh tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và công tác kiểm tra, giám sát. Đặc biệt, các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được công khai rộng rãi, niêm yết tại trụ sở UBND xã và nhà văn hoá các thôn.

Từ năm 2016 đến năm 2017, Tiền Phong thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất hơn 51.000m2. Thực hiện quyết định 191 đúng trình tự, thủ tục ban hành với 44 hồ sơ, diện tích hơn 9000m2, tổng số tiền thu từ việc cấp giấy chứng nhận là hơn 5,3 tỷ đồng.

Mặc dù công tác quản lý đất đai trên địa bàn xã Tiền Phong được quản lý chặt chẽ, công tác tuyên truyền được triển khai thường xuyên đến người dân bằng nhiều hình thức đa dạng. Tuy nhiên trên địa bàn xã trong 2 năm qua vẫn xảy ra 15 trường hợp vi phạm luật đất đai.

Qua công tác kiểm tra, giám sát hồ sơ do xã cung cấp, các thành viên trong đoàn giám sát đã chỉ ra những tồn tại hạn chế trong công tác quản lý và sử dụng đất đai tại địa phương, như: một số nội dung, chỉ tiêu trong hồ sơ còn thiếu, thống kê lại việc quản lý đất công ích; việc xử lý các trường hợp vi phạm luật đất đai trên địa bàn chưa kiên quyết; tình trạng đơn thư khiếu nại trong công tác này vẫn còn tồn tại; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm...

Phát biểu kết luật tại buổi làm việc, ông Trần Công Tấn, phó chủ tịch HĐND huyện, trưởng đoàn giám sát đã đánh giá công tác quản lý và sử dụng đất đai của xã Tiền Phong đã có nhiều chuyển biến tích cực, đồng thời yêu cầu địa phương cần sớm hoàn thiện hồ sơ; cần thống kê chính xác và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm luật đất đai; nâng cao năng lực quản lý điều hành các cấp; nâng cao trách nhiệm và chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ trực tiếp làm công tác này để tránh xảy ra những sai sót trong thực hiện nhiệm vụ; tiếp tục thực hiện hiệu quả quyết định 191 của UBND tỉnh; quản lý đất công ích chặt chẽ hơn; tăng cường công tác tuyên truyền luật đất đai cho nhân dân trên địa bàn./

L.Hương