Hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề Học tập và theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM về phòng chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển biến

Sáng ngày 19/5, tại hội trường UBND huyện, BTV Huyện ủy tổ chức hội nghị học tập trực tuyến học tập chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách HCM về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa.

Đồng chí Nguyễn Viết Tuấn – TUV- Bí thư huyện ủy chủ trì hội nghị.

          Tham gia học tập là các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ huyện; các trưởng, phó các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, các cơ quan ở tỉnh, trung ương đóng trên địa bàn huyện; các phó ban chuyên trách của HĐND huyện; hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường THPT, Trung tâm GD TX và DN hện; bí thư, phó bí thư thường trực Đảng ủy; chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn.

          Tại hội nghị trực tuyến, đồng chí Mai Văn Ninh – phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt những nội dung chỉ yếu của Chuyên đề năm 2017: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM về phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo dức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa.

          Qua đây nhằm phát huy tinh thần tự học, tự rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên. Để việc học tập và tổ chức làm theo Bác mang tính thiết thực. Đặc biệt chú trọng vai trò nêu gương trong học tập và làm theo Bác của cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp, ngành và địa phương.

 

                                                                             Đồng Chín