Hội nghị UBMTTQ huyện lần thứ 11, khóa XX, nhiệm kỳ 2014 - 2019

Ngày 11/7, UBMTTQ huyện đã tổ chức hội nghị lần thứ 11, nhiệm kỳ 2014 – 2019. Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Công Tấn - Phó Chủ tịch HĐND huyện, Hoàng Văn Đức- Phó Chủ tịch TT UBND huyện; lãnh đạo các ban, ngành đoàn thể của huyện; các đồng chí Ủy viên UBMT huyện nhiệm kỳ 2014-2019 và Chủ tịch, Ủy ban MTTQ 21 xã, thị trấn.

Ảnh HN

6 tháng đầu năm 2018, huyện ta đã đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Kết quả đó có sự đóng góp tích cực của MTTQ các cấp của huyện. UBMTTQ các cấp đã phát huy được vai trò tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân; đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Công tác dân tộc, tôn giáo được quan tâm; Các hoạt động hỗ trợ người nghèo và các chương trình an sinh xã hội được thực hiện có hiệu quả. Từ đầu năm đến nay, UBMTTQ các cấp đã phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân hiến trên 5.200mđất, 350 ngày công lao động và đóng góp hơn 900 triệu đồng xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn; phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức thăm hỏi, tặng gần 6.600 suất quà trị giá hơn 2 tỷ đồng cho các hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện; vận động anh em, gia đình, dòng họ hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 27 nhà “Đại đoàn kết” tăng 06 nhà so với cùng kỳ năm 2017; vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, đến nay, toàn huyện có gần 93% hộ gia đình ký cam kết bảo vệ môi trường.

Tại hội nghị, ông Trần Công Tấn - Phó Chủ tịch HĐND huyện thông báo tình hình hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2018; ông Hoàng Văn Đức - Phó Chủ tịch TT UBND huyện thông báo một số kết quả phát triển kinh tế xã hội của huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Tiếp đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận, nêu lên những tồn tại, hạn chế trong công tác mặt trận, đồng thời đề ra những phương hướng trọng tâm trong thời gian tới, tập trung vào một số nhiệm vụ cụ thể như: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyên, vận động nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; vận động người dân tham gia BHYT; Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, tổ chức giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở…

Ảnh HN

Cũng tại hội nghị, UBMTTQ huyện đã kiện toàn 01 Ủy viên UBMTTQ huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2014 – 2019./.

Hồng Phấn