Tự vệ khối cơ quan huyện ra quân huấn luyện

Ngày 21/5, Ban Chỉ huy quân sự huyện vừa tổ chức ra quân huấn luyện tự vệ khối cơ quan huyện năm 2018.

Tham gia huấn luyện có 54 chiến sĩ tự vệ thuộc 8 đơn vị tự vệ gồm: Huyện ủy, UBND huyện, Bệnh viện Đa khoa huyện, Chi cục Thuế, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT, Bưu Điện, Thủy Nông và Công ty TNHH Thạch Bàn.

Trong thời gian huấn luyện, các chiến sĩ được học 4 bài học chính trị gồm: Chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch; công tác vận động quần chúng trong lực lượng dân quân tự vệ; một số vấn đề chính sách dân tộc tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta hiện nay; kết hợp kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sau đó các chiến sĩ ra thao trường học điều lệnh, các kỹ thuật, chiến thuật về ngắm bắn súng trường, ném lựu đạn xa trúng hướng…

Theo kế hoạch, Đơn vị tự vệ khối cơ quan huyện sẽ hoàn thành kế hoạch huấn luyện vào ngày 27/5/ 2018.

THANH THU