Hội nghị thẩm tra đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí NTM tại xã Lãng Sơn

Sáng 15/8, đoàn thẩm định của UBND huyện do ông Nguyễn Xuân Tiến – HUV – Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại xã Lãng Sơn nhằm thẩm định các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới.

          Sau khi tiếp cận hồ sơ, tham quan thực tế trên địa bàn xã, các đại biểu đã được nghe kết quả XDNTM xã Lãng Sơn trong những năm qua; kết quả thẩm định các tiêu chí của Tổ thẩm tra nông thôn mới huyện.

          Toàn xã hiện có gần 1.600 hộ với 6.700 nhân khẩu. Tổng nguồn lực XDNTM trên địa bàn xã hơn 13 tỷ đồng. Qua triển khai thực hiện, từ nguồn vốn của cấp trên hỗ trợ, Lãng Sơn đã phân bổ các nguồn vốn, tổ chức thực hiện để hoàn thiện các tiêu chí. Đến nay, 100% đường trục xã, liên xã của Lãng Sơn được cứng hóa với 13,5 km. Đường trục thôn, liên thôn cứng hóa 9,2 km đạt 96,8%, đường ngõ xóm 13,2 km đạt 92%. Hệ thống tưới tiêu trong sản xuất nông nghiệp chủ động đạt 100%. 9/9 thôn có nhà văn hóa và khuôn viên đạt chuẩn theo quy định. Thu nhập bình quân đầu người đạt 34,26 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 6,7%, 3/3 trường học trên địa bàn đều đạt chuẩn quốc gia; xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2011 - 2020;  an ninh chính trị ổn định, trật tự xã hội trên địa bàn được giữ vững.

          Tại hội nghị, các các thành viên Đoàn thẩm định cơ bản nhất trí với kết quả mà xã Lãng Sơn đã đạt được trong tiến trình XDNTM tại địa phương. Xã đạt 19/19 tiêu chí NTM. Phối hợp với bộ phận chuyên môn của huyện tiếp tục giúp xã khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình UBND tỉnh công nhận thôn đạt chuẩn Nông thôn mới./.

Thu Bích – Hồng Phấn