Hội nghị thẩm tra kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới tại xã Quỳnh Sơn

Sáng ngày 26/10,  Đoàn thẩm tra nông thôn mới của huyện đã tổ chức Hội nghị thẩm tra kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới tại xã Quỳnh Sơn. Đồng chí Nguyễn Hữu Hưng, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, trưởng đoàn thẩm tra xây dựng nông thôn mới huyện chủ trì hội nghị. 

Đồng chí Nguyễn Hữu Hưng, HUV, PCT UBND huyện phát biểu tại hội nghị.

Sau khi tiếp cận hồ sơ, tham quan thực tế trên địa bàn xã Quỳnh Sơn, các đại biểu nghe Ban quản lý xây dựng NTM xã Quỳnh Sơn trình bày báo cáo về Kết quả hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới. Qua đó, cho thấy: Từ khi tiến hành triển khai xây dựng nông thôn mới, bằng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân, diện mạo xã đã có nhiều thay đổi. Hạ tầng kinh tế xã hội ngày càng hoàn thiện đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại, phù hợp với xu thế phát triển chung của toàn huyện; phương thức sản xuất, nâng cao thu nhập của người dân ngày càng được quan tâm, trang trại, gia trại phát triển mạnh, dần hình thành được một số vùng sản xuất hàng hóa tập trung; Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển đã tạo việc làm cho người nông dân; Thu nhập toàn xã trung bình đạt 26 triệu đồng/người/năm; Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 9,72 %; Tình hình an ninh trên địa bàn xã cơ bản ổn định, giữ vững. Tổng kinh phí để xây dựng NTM của xã trên 31 tỷ đồng, trong đó, người dân tham gia đóng góp hơn 16 tỷ đồng chiếm 51,56%.

Tại hội nghị, các thành viên Đoàn thẩm tra đều nhất trí với kết quả mà xã Quỳnh Sơn đã nỗ lực đạt được. Trong thời gian tới, các đại biểu đều thống nhất đề nghị UBND huyện, UBND xã tiếp tục có quan tâm, đầu tư về cơ sở hạ tầng để tiếp tục nâng cao các tiêu chí đã đạt. Đối với các tiêu chí như: Văn hóa, Môi trường, An ninh trật tự… đề nghị UBND xã tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, bổ sung các số liệu còn thiếu.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Hưng, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, trưởng đoàn thẩm tra xây dựng nông thôn mới huyện đánh giá cao sự nỗ lực của cán bộ và nhân dân trong xã để hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới.  Đề nghị các phòng chuyên môn của huyện và UBND xã  thời gian tới cần phối hợp chặt chẽ, rà soát từng nội dung của các tiêu chí để hoàn thiện hồ sơ trình BCĐ (qua Văn phòng Điều phối tỉnh) để công nhận xã Quỳnh Sơn đạt chuẩn nông thôn mới./.

 

Hồng Phấn