Hội nông dân xã Đồng Phúc đồng hành cũng nông dân phát triển

Những năm qua, cùng với việc củng cố xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, Hội nông dân xã Đồng Phúc đã đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất kinh doanh, giúp nhiều hội viên vươn lên thoát nghèo và làm giầu chính đáng, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đặc biệt trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới.

Hội nông dân xã Đồng Phúc hiện có 809 hội viên, sinh hoạt tại 11 chi hội thôn. Hội nông dân xã Đồng Phúc luôn là địa chỉ tin cậy đồng hành cùng nông dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Hàng năm, cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các nhiệm vụ của Hội Nông dân các cấp, Hội đã tổ chức phát động phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng đến các chi hội và hội viên; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hướng dẫn hội viên phát huy những lợi thế về điều kiện tự nhiên của địa phương và các chính sách hỗ trợ của cấp trên để chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng tích cực, xây dựng các mô hình kinh tế cho thu nhập cao. Điển hình như dự án Thâm canh cá nước ngọt từ nguồn quỹ hỗ trợ của Trung ương hội, được Hội triển khai từ năm 2014 trên địa bàn xã,với mô hình nuôi trồng thủy sản quy mô 30ha, có 16 hộ tham gia, từ nguồn quỹ hỗ trợ mỗi gia đình được hỗ trợ 25 triệu đồng đầu tư giống và quy hoạch bờ ao…Sau khi có dự án các hộ được chuyển giao kỹ thuật nuôi trồng thủy sản, sản lượng cao hơn, từ đó thu nhập từ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn xã có những cải thiện đáng kể, các hộ yên tâm sản xuất và mở rộng diện tích nuôi trồng.

Ông Ngô Tiến Bẩy, thôn Hoàng Phúc, xã Đồng Phúc, một hộ tham gia dự án cho biết:được sự quan tâm của các cấp hội nông dân, được hỗ trợ tiền để quy hoạch lại ao nuôi cũng như được tiếp nhận nguồn cá giống đảm bảo. Từ khi tham gia dự án gia đình ông đã nắm bắt được kĩ thuật mới,hiểu được đặc tính của mỗi loại cá từ đó tiết kiệm được nguồn thức ăn cho cá

Cùng tham gia dự án với 5 sào ao nuôi cá chủ yếu là giống cá trắm đên và các giống cá truyền thống, gia đình ông Ngô Tiến Bẩy ở thôn Hoàng Phúc còn được hội nông dân xã tạo điều kiện tiếp cận với nguồn vốn của các ngân hàng, mở rộng quy mô trang trại với 18 con lợn nái, 30 đến 40 con lợn thịt mỗi lứa, trên 150 con vịt đẻ, 4con bò. Mỗi năm, trang trại của gia dình ông cho thu lãi từ 180 đến 220 triệu đồng mỗi năm. Ngoài ra, vợ trồng ông còn trồng trên 3 mẫu lúa để cung cấp thức ăn cho chăn nuôi và bán ra thị trường.

Trang trại của ông Bảy

Gia đình ông Bẩy là một điển hình trong 50 gia đình làm trang trại kết hợp trên địa bàn xã Đồng Phúc. Hàng năm, toàn xã có trên 400 hộ tham gia đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, qua bình xét hang năm đều đạt 100%. Từ kết quả phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, đã có nhiều mô hình phát triển cho thu nhập cao.Để giúp hội viên phát triển kinh tế, Hội nông dân xã Đồng Phúc luôn tạo điều kiện cho hội viên được tiếp cận với các kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi tiên tiến. Từ đầu năm đến nay, hội nông dân xã đã phối hợp với trạm bảo vệ thực vật và trạm thú y huyện tổ chức 8 lớp chuyên giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt và 2 lớp về phòng chống dịch bệnh trong chăn nuôi cho hội viên nông dân. Ngoài ra Hội còn phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội, ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện tạo điều kiện cho hội viên vay vốn phát triển sản xuất, sử dụng nguồn vốn hiệu quả.

Ông Nguyễn Văn Định, chủ tịch Hội nông dân xã Đồng Phúc cho biết thêm: Hội nông dân xã thương xuyên quan tâm tới tình hình sản xuất kinh doanh của hội viên nông dân trên địa bàn. Đặc biệt Hội làm tốt vài trò là cầu nối cho nông dân tiếp cận với những nguồn vốn. Hội đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội hơn 11 tỷ đồng, ủy thác với Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện, qua tổ vay vốn hơn 17 tỷ đồng cho nông dân vay để phát triển kinh tế.  Cùng đó, Hội nông dân xã Đồng Phúc còn thường xuyên cử cán bộ hội đến thăm các mô hình sản xuất của các hộ sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn xã, tìm hiểu tình hình sản xuất kinh doanh của các hộ, để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, giúp các hộ yên tâm sản xuất.

Cùng với vận động hội viên phát triển kinh tế trang trại, Hội nông dân xã Đồng Phúc còn vận động hội viên đưa các cây trồng mang lại thu nhập ổn định vào canh tác như trồng dưa, trồng lạc, củ đỗ, rau màu các loại … Vận động hội viên tích cực tham gia dồn điền đổi thửa, tạo điều kiện phát triển nền sản xuất nông nghiệp tập trung, đưa cơ giới hóa vào sản xuất, mang lại năng xuất cao hơn. Vụ chiêm xuân năm 2016, xã Đồng Phúc đã thực hiện thành công 2 cánh đồng mẫu lúa, đã mang lại hiệu quả tích cực cho bà con nông dân.

Bên cạnh đó, Hội còn phát động phong trào tương trợ lẫn nhau giữa hội viên tại các chi hội, giúp đỡ nhau về ngày công lao động, giúp đỡ cây con giống…Từ đó, nhiều hội viên có hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ, có thu nhập ổn định, vươn lên thoát nghèo.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới hội nông dân xã Đồng Phúc  tiếp tục vận động hội viên thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống, tích cực tham gia phát triển kinh tế ở địa phương trong công cuộc xây dựng nông thôn mới./.

 

Lương Hương