Thẩm định kết quả thực hiện các tiêu chí NTM tại thôn Yên Tập Cao – Yên Lư

          Chiều 14/8, đoàn thẩm định kết quả thực hiện các tiêu chí NTM của huyện do đồng chí Nguyễn Hữu Hưng – PCT UBND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc đánh giá tại thôn Yên Tập Cao xã Yên Lư.

            Thôn Yên Tập Cao là thôn loại 2 của xã Yên Lư, thôn có 154 hộ với 598 nhân khẩu. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, địa phương đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia, phát huy vai trò chủ thể cùng với sự đầu tư của nhà nước. Chi bộ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể của thôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, sát sao, chủ động, vào cuộc mạnh mẽ. Thôn đã quy hoạch phát triển kinh tế theo tiềm năng, thế mạnh riêng có. Nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và mở rộng các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hưng – PCT UBND huyện chủ trì hội nghị.

          Đến nay, thu nhập bình quân của thôn này đều đạt trên 32,4 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo 6,49%; nhà ở đạt tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng đạt từ  97% trở lên; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 100%. Hệ thống chính trị củng cố vững mạnh; an ninh - quốc phòng giữ vững; môi trường bảo đảm; văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; kết cấu hạ tầng cơ sở văn hóa được đầu tư xây dựng... tạo diện mạo mới cho địa phương, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao.

          Tại Hội nghị, các thành viên Tổ thẩm định xét công nhận thôn đạt chuẩn NTM huyện đã tập trung thảo luận, đánh giá và thống nhất thông qua kết quả thôn hoàn thành 16/16 tiêu chí nông thôn mới.

          Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Hưng – PCT UBND huyện đã ghi nhận kết quả mà thôn đạt được đồng thời gian qua, đồng thời đề nghị thôn khẩn chương xây dựng điểm thu gom, tập trung bãi rác và xử lý chôn lấp rác thải; quan tâm nâng cao chất lượng đời sống của người dân, giảm hơn nữa tỷ lệ hộ nghèo; quan tâm công tác tạo việc làm cho nhân dân trong thôn; tập trung cải tạo, sửa chữa hệ thống kênh mương; xây dựng mô hình sản xuất thu nhập cao..../.

Thu Bích  - Hồng Phấn