Giấy mời số 21/GM-UBND tỉnh tổ chức tổng kết phong trào thi đua khen thưởng năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017, (7h30 ngày 20/1/2017)