Giấy mời số 512/GM-UBND tổ chức hội nghị phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017