GM số 09/GM-UBND 14h00 phút, Ngày 11/01/2017 v.v tổ chức buổi làm việc với Công ty rau củ quả GOC để bàn biện pháp mở rộng vùng sản xuất rau an toàn trên địa bàn huyện