GM số 11/GM-UBND dự HN tổng kết công tác phòng chống tội phạm, TNXH và phong trào toàn dân BVANTQ năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017