GM số 12/GM-UBND 14h00 ngày 13/01/2017 dự HN kiểm điểm công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện năm 2016; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017