GM số 16/GM-UBND 08h00 phút, Ngày 16/1/2017 v.v tổ chức các đoàn thăm, tặng quà một số đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo và người cao tuổi trên địa bàn huyện