GM số 23/GM-UBND, 08h30 phút, Ngày 201/2017 v.v tổ chức thăm tặng quà các đối tượng tàn tật, trẻ mồ côi trên địa bàn huyện