GM số 24/GM-UBND, 07h30 phút, Ngày 25/1/2017 v.v tổ chức Lễ đặt vòng hoa, dâng hương viếng các anh hùng liệt sỹ