GM số 2/GM-UBND 17h30 ngày 05/01/2017 gặp mặt Đoàn coi thi học sinh giỏi quốc gia về công tác tại huyện