GM số 401/GM-UBND 17h00 ngày 20/10/2016 v/v gặp mặt phu nhân, phu quân các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và các đồng chí BTV Huyện ủy