GM số 410/GM-UBND 14 giờ 00 phút ngày 25/10/2016, Hội nghị phổ biến quy định và hướng dẫn thủ tục đề nghị cấp phép bến bãi ven sông