GM số 413/GM-UBND 10h00 phút, Ngày 28/10/2016 v.v tổ chức bàn giao lò đốt rác thải sinh hoạt tại xã Cảnh thụy