GM số 415/GM-UBND 13h30 phút, Ngày 28/10/2016 v.v tổ chức hội nghị phát động "Tháng cao điểm vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế năm 2017"