GM số 416/GM-UBND 08h00 phút, Ngày 28/10/2016 v.v tham dự hội nghị xin ý kiến về sự cần thiết đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp đường Trần Nhân Tông, Lê Đức Trung, Hoàng Hoa Thám và xây dựng trường THCS Nham Sơn, TT Neo