GM số 509/GM-UBND 14h30 phút, Ngày 29/12/2016 v.v tổ chức hội nghị thẩm định hồ sơ thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng khu số 1 thuộc Khu dân cư Lạc Phú