GM số 6/GM-UBND 8h00 ngày 10/01/2017 v/v dự HN công bố Quyết định thanh tra