GM số 7/GM-UBND 7h30 ngày 10/01/2017 v/v dự HN tổng kết công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2016; triển khai kế hoạch năm 2017