80 Hội viên phụ nữ được tập huấn về khởi sự doanh nghiệp

Vừa qua, Hội Hội LHPN huyện Yên Dũng đã phối hợp với Hội LHPN tỉnh Bắc Giang tổ chức khai giảng lớp tập huấn về khởi sự kinh doanh cho 80 hội viên phụ nữ có nhu cầu khởi sự, khởi nghiệp trên địa huyện.

Tại lớp tập huấn, các chị em được trang bị một số kiến thức: Các văn bản, chính sách liên quan đến khởi sự khởi nghiệp kinh doanh; Qui trình khởi sự và kỹ năng lập kế hoạch sản xuất kinh doanh.

 Lớp tập huấn nhằm triển khai các chương trình hỗ trợ, tư vấn, cung cấp dịch vụ cho hội viên phụ nữ có nhu cầu khởi nghiệp; trang bị những thông tin cơ bản về khởi nghiệp cho cán bộ, hội viên phụ nữ. Qua đó tạo cơ hội cho phụ nữ trên địa bàn huyện phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lập, lập dự án khởi nghiệp có tính khả thi; đồng thời xây dựng chương trình tổng thể hỗ trợ khởi nghiệp, tư vấn, đào tạo, hỗ trợ tiếp cận các nguồn vốn, liên kết đầu tư.

 

                                                                           Hạnh Liên