HĐND huyện Giám sát tại Phòng Tài nguyên và Môi trường về việc chấp hành pháp luật trong quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện năm 2016 và năm 2017

Ngày 3/5, Thường trực HĐND huyện tổ chức giám sát trực tiếp tại Phòng Tài nguyên và Môi trường về việc chấp hành pháp luật trong quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện năm 2016 và năm 2017. Đồng chí Tạ Quang Khải, Phó Chủ tịch TT HĐND huyện chủ trì buổi giám sát.

Những năm qua, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã cơ bản làm tốt chức năng là cơ quan tham mưu giúp UBND huyện triển khai thực hiện công tác quản lý, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn. Năm 2016 và năm 2017, Phòng chủ động phối hợp với phòng Tư pháp huyện, các xã, thị trấn tổ chức được 14 cuộc tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai thu hút gần 1.900 lượt người dân tham dự, in ấn 200 đĩa có nội dung về Luật đất đai tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở; chủ động tham mưu lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sát với tình hình thực tế và nhu cầu sử dụng đất của địa phương, trong 5 năm đầu (2011-2015) của việc lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, toàn huyện có 204 công trình dự án được thực hiện với tổng diện tích gần 1.040ha; thực hiện chỉ tiêu đất nông nghiệp đều đạt tỷ lệ cao (năm 2016 đạt 99,2% kế hoạch được giao, năm 2017 đạt gần 101,7%KH), đất phi nông nghiệp (năm 2016 đạt 105,4% so với KH được duyệt, năm 2017 đạt 96,5%KH); việc xử lý các tồn tại theo Quyết định 191 ngày 27/6/2012 của UBND tỉnh Bắc Giang, toàn huyện cấp 1.175/1.324 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đủ điều kiện được phê duyệt, thu nộp hơn 70 tỷ đồng; kiểm tra, xử lý 46/72 trường hợp vi phạm hành chính về đất đai (năm 2016 là 18 trường hợp, năm 2017 là 54 trường hợp); giải quyết xong 8/61 đơn đề nghị, khiếu nại ( trong đó, năm 2016 giải quyết xong 100% đơn, năm 2017 còn 54 đơn khiếu nại, trong đó có 52 đơn của công dân thôn Đường, xã Đức Giang).

Ảnh buổi làm việc của đoàn công tác

Thảo luận tại buổi giám sát, các thành viên đã tập trung làm rõ một số nội dung như: việc tham mưu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất có nội dung còn thực hiện chưa đúng quy trình, kết quả thực hiện một số chỉ tiêu sử dụng đất đạt thấp so với chỉ tiêu KH như: đất có di tích lịch sử văn hóa 25,43%, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 57,6%. Còn nhiều vi phạm về đất đai, việc xử lý, giải quyết chưa triệt để; chất lượng quy hoạch sử dụng đất chưa cao, còn có tình trạng chấp thuận địa điểm đầu tư cho dự án sau đó mới điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Nhiều xã, thị trấn chưa nắm rõ trách nhiệm của mình trong quy hoạch sử dụng đất… 

Đại diện Phòng Tài nguyên và môi trường đã giải trình và tiếp thu ý kiến của đoàn giám sát, rút kinh nghiệm để tiếp tục khắc phục, nâng cao chất lượng quy hoạch, quản lý đất trên địa bàn.  

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Tạ Quang Khải, Phó Chủ tịch TT HĐND huyện đã ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của cơ quan trong công tác tham mưu giúp UBND huyện thực hiện công tác quản lý, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, đề nghị cơ quan tiếp thu nghiêm túc những ý kiến của các thành viên đoàn giám sát để khắc phục tồn tại, thời gian tới cần khẩn trương rà soát để bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt bảo đảm đúng trình tự quy định, hàng năm sớm chỉ đạo các xã, thị trấn đăng ký nhu cầu sử dụng đất bảo đảm sát thực tế, tích cực hơn nữa trong việc tham mưu xử lý các trường hợp vi phạm về đất đai nhất là tại các địa phương có tính chất phức tạp như: Đồng Phúc, Trí Yên. Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ địa chính các xã, thị trấn. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai ở cấp xã./.

Hồng Phấn