Hội nghị triển khai lập bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2017

         Ngày 21/3, Chi cục Thuể huyện tổ chức hội nghị triển khai lập bộ thuế SDĐPNN năm 2017. Dự hội nghị có các đại biểu là thành viên BCĐ triển khai lập bộ thuế SDĐPNN từ huyện đến các xã, thị trấn.

 

         Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện lãnh đạo Chi cục Thuế huyện phổ biến hướng dẫn nội dung: kê khai, nộp và thu thuế SDĐPNN; cách áp dụng tính thuế năm 2017 đối với các cá nhân và hộ gia đình trên địa bàn huyện; Một số điểm cần lưu ý về quản lý thu thuế SDĐPNN như: đối tượng chịu thuế và không chịu thuế, căn cứ, phương pháp tính thuế, diện tích đất và giá tính thuế, cũng như thủ tục cấp mã số thuế, khai thuế, nộp thuế theo các mẫu biểu quy định. Thông qua hội nghị tập huấn nhằm giúp cho BCĐ triển khai lập bộ thuế SDĐPNN các xã, thị trấn nắm bắt kịp thời các văn bản, hướng dẫn về công tác quản lý thuế, từ đó triển khai công tác lập bộ, phát hành thông báo, theo dõi, đôn đốc thu nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2017 trên địa bàn đạt hiệu quả cao.                                                              

         Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là một trong những sắc thuế quan trọng nhằm hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước. Do vậy, thời gian tới, BCĐ các địa phương cần làm tốt công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Cấp ủy, Chi bộ cơ sở cần phải có Nghị quyết chuyên đề, thành lập BCĐ vận động để việc kê khai thuế SDĐPNN đảm bảo tính chính xác, kịp thời. Các ngành chức năng của huyện thực hiện tốt công tác rà soát, nắm bắt các đối tượng thuê đất hoạt động SXKD nhằm quản lý 100% đối tượng sử dụng đất… từ đó góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách trên địa bàn huyện, đảm bảo công bằng xã hội./.

Hồng Phấn- Giáp Mạnh