Huyện Yên Dũng tập trung thu hoạch lúa chiêm xuân

Vụ chiêm xuân năm nay, huyện Yên Dũng gieo cấy được 7.700 ha, trong đó diện tích lúa chất lượng chiếm 60% ( chủ yếu là các giống lúa: Nàng Xuân, Bắc Thơm số 7 và BC 15).  Do thời tiết thuận lợi và làm tốt công tác chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh nên toàn bộ diện tích lúa chiêm xuân đến thời điểm này đã chín rộ. Hiện tại, bà con nhân dân trên địa bàn huyện đang tập trung thu hoạch lúa xuân để sản xuất hè thu với năng suất bình quân ước đạt 61 tạ/ha. Trong đó có một số xã có năng suất lúa chiêm xuân đạt cao là: Nham Sơn, Tư Mại…

Bà con nông dân xã Nham sơn thu hoạch lúa

Trong thời điểm này, thời tiết thất thường, dễ có mưa lớn hoặc gió, bão, vì vậy huyện Yên Dũng chỉ đạo các xã, thị trấn vận động bà con nông dân huy động tối đa máy móc, phương tiện, nhân lực để thu hoạch nhanh gọn lúa chiêm xuân đã chín theo phương châm “ Xanh nhà hơn già đồng”, đến nay toàn huyện ước tính đã thu hoạch được 20% tổng diện tích. Đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ sản xuất vụ mùa và theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, chủ động các biện pháp tiêu úng kịp thời nếu có mưa lớn xảy ra nhằm đảm bảo an toàn cho sản xuất.

THANH THU