Yên Dũng chỉ đạo thành công Đại hội TDTT cấp cơ sở lần thứ VIII năm 2017

Thực hiện Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 15/12/2016 của UBND huyện Yên Dũng về việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp xã, cấp huyện chuẩn bị lực lượng vận động viên tham dự Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bắc Giang lần thứ VIII năm 2017;

Ngày 26/02/2017 UBND huyện chỉ đạo xã Xuân Phú tổ chức thành công Đại hội TDTT điểm cấp xã; tính đến ngày 28/5/2017,  có 21/21 xã, thị trấn đã tổ chức thành công Đại hội TDTT cấp cơ sở hoàn thành kế hoạch đặt ra.

Đại hội TDTT cấp xã, thị trấn là dịp biểu dương lực lượng lớn nhằm mục đích tăng cường, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân về lợi ích, vai trò của TDTT trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực, góp phần đào tạo nguồn nhân lực phát triển toàn diện; đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Đại hội TDTT các xã, thị trấn được tổ chức với các môn thi đấu như: Bóng đá, Bóng chuyền, Cầu lông, Điền kinh, Kéo co, Cờ tướng… thu hút 6.542 VĐV tham gia thi đấu và  trên 52 nghìn lượt người tham gia các màn đồng diễn, diễu hành biểu dương lực lượng; ước tính tổng số kinh phí tổ chức Đại hội TDTT các xã, thị trấn khoảng 2,5 tỷ đồng trong đó nguồn xã hội hóa 850 triệu.

                                                                 

(Một số hình ảnh tiêu biểu Đại hội TDTT các xã, thị trấn)

Đ/c Trần Văn Dũng- Phó bí thư HU, Chủ tịch UBND huyện cùng các đ/c thường trực HĐND, UBND huyện tại Đại hội TDTT xã Trí Yên

 

Đ/c Trương Quang Hải- UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự tại Đại hội TDTT xã Tiến Dũng