THÔN TÂN SƠN, QUỲNH SƠN 2,2 TỶ ĐỒNG XÂY DỰNG NHÀ VĂN HOÁ

Vừa qua, Thôn Tân Sơn xã Quỳnh Sơn tổ chức lễ khánh thành nhà văn hoá thôn. Thôn tân sơn có 260 hộ dân, trong những năm qua do thực hiện tốt qui chế dân chủ ở cơ sở người dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới. 

Hình ảnh tại buổi lễ

Xây dựng nhà văn hoá thôn mỗi hộ đóng góp 500.000đ. Nhà văn hoá thôn xây dựng với diện tích trên 400m2, hơn 3 tháng thi công công trình được hoàn thành đưa vào sử dụng với giá trị xây lắp 2,2 tỷ đồng. Trong đó, quỹ xây dựng nông thôn mới LĐLĐ huyện hỗ trợ 40 triệu đồng còn lại nhà nước hỗ trợ. Nhà văn hoá hoàn thành đưa vào sử dụng là nơi hội họp, vui chơi thể thao, giao lưu văn hoá văn nghệ nâng cao đời sống tinh thân của người dân trong thôn.

                                                                                     Hạnh Liên