Kế hoạch phát động chiến dịch diệt chuột năm 2014

Trong những năm vừa qua, chuột là đối tượng làm thiệt hại không nhỏ trong sản xuất nông nghiệp, làm giảm năng xuất, sản lượng các loại cây trồng. Chính vì vậy, để ngăn chặn kịp thời nạn chuột phát sinh và gây hại. Chủ tịch UBND huyện xây dựng kế hoạch phát động chiến dịch chiến dịch diệt chuột năm 2014 nhằm  hạn chế mức thấp nhất những thiệt hại do chuột gây ra trong sản xuất, đồng thời bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường sinh thái.

UBND huyện chỉ đạo các ngành chuyên môn như Phòng Nông nghiệp & PTNT, Trạm Khuyến nông, Trạm Bảo vệ thực vật, UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch tổ chức phát động diệt chuột rộng rãi, đồng loạt đến các ban, ngành, đoàn thể, các thôn, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn.

          Thời gian thực hiện đợt 1 của năm 2014, tính từ ngày 10/2- 28/2, thực hiện trên tất cả diện tích cây trồng trong địa bàn toàn huyện. Kinh phí UBND huyện hỗ trợ 50% giá bả hoặc thuốc vi sinh diệt chuột.

          Trong quá trình thực hiện cần áp dụng tổng hợp các biện pháp đánh bắt như biện pháp cơ lý, hóa học, sinh học. Thực hiện đánh bắt đúng kỹ thuật, đảm bảo đúng thời gian, an toàn cho người, gia súc, gia cầm và không gây ô nhiễm môi trường. Tuyệt đối không được sử dụng các loại thuốc diệt chuột có nguồn gốc từ Trung quốc mà Nhà nước đã cấm sử dụng.

                                                                             Đồng Chín