Huyện ủy làm việc tại xã Cảnh thụy về kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới

 

Sáng ngày 7 tháng 3, Thường trực huyện ủy đã có buổi làm việc với Đảng ủy, UBND xã Cảnh Thụy về kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới và phương hướng, nhiệm vụ thực hiện năm 2014. Đồng chí Nguyễn Viết Tuấn, bí thư huyện ủy làm trưởng đoàn.

Sau 3 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, công tác tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm, cách làm hay trong xây dựng NTM đã được cấp ủy đảng, chính quyền từ xã đến thôn thường xuyên quan tâm chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, từ đó tạo sự đồng thuận trong quần chúng nhân dân. Kết cấu hạ tầng nông thôn có nhiều thay đổi, hệ thống chính trị xã hội và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đời sống nhân dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã còn hơn 3.8%. Đặc biệt là sự thành công của công tác dồn điền đổi thửa, từ đó làm tiền đề cho việc đưa cơ giới hóa vào sản xuất, sản xuất tập trung, hiệu quả từ cánh đồng mẫu lớn và các mô hình sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Đến hết năm 2013, diện tích đất nông nghiệp thực hiện dồn điền đổi thửa toàn xã 350ha/453ha; số thửa bình quân chung trong toàn xã giảm còn 1-3 thửa/hộ.

Việc thực hiện nguồn vốn chương trình MTQG xây dựng NTM được UBND xã chỉ đạo linh hoạt, phối hợp hiệu quả với các chương trình mục tiêu khác. Các nguồn vốn do nhân dân đóng góp cho xây dựng NTM ở xã đã được thực hiện tiết kiệm, có hiệu quả, góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí hàng năm.

Đến nay, xã đã cơ bản hoàn thành 16/19 tiêu chí, tiếp tục xác định các chỉ tiêu của 3 tiêu chí chưa đạt là cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí Thủy lợi, và tiêu chí chợ nông thôn, để phấn đấu hoàn thành về đích trong năm 2014.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn đã đưa ra nhiều ý kiến trao đổi, đóng góp thiết thực cho xã để Cảnh Thụy sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM trong năm 2014.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Viết Tuấn, Bí thư huyện ủy nhấn mạnh: Xã Cảnh Thụy đã đạt được nhiều kết quả đáng mừng trong việc hoàn thành các tiêu chí, thời gian tới cần khắc phục những hạn chế để về đích sớm nhất. Từ đó, xã cần sớm rà soát lại tất cả các tiêu chí 1 cách cụ thể, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, chính quyền, sớm kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt, tiếp tục phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng NTM.

 

L. Hương