TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH HẠI LÚA

Vụ chiêm xuân 2014 toàn huyện đã cấy và gieo sạ được 8.100 halúa Chiêm xuân, đạt 100% KH, trong đó diện tích cấy trên 5.000 ha, diện tích gieo sạ  gần 3000 ha.

Hiện nay các trà lúa đang trong giai đoạn hồi xanh; song do điều kiện thời tiết từ đầu tháng 3/2014 đến nay trời âm u, mưa phùn kéo dài, độ ẩm không khí cao làm cho cây lúa sinh trưởng chậm. Mặt khác, do thời tiết âm u lại tạo điều kiện cho một số đối tượng sâu, bệnh sinh trưởng phát triển và gây hại như Dòi đục nõn, Bọ trĩ, bệnh Đạo ôn…

Để thực hiện tốt công tác chăm sóc và  phòng trừ sâu bệnh hại lúa, UBND huyện đang chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, chỉ đạo cán bộ chuyên môn kiểm tra, rà soát toàn bộ diện tích lúa của các đơn vị;hướng dẫn nhân dân chăm sóc lúa và tổ chức tỉa rặm lúa đảm bảo mật độ ruộng sạ; thực hiện tốt công tác điều tra dự tính, dự báo về tình hình sâu bệnh hại để hướng dẫn phòng bà con nông dân phòng trừ kịp thời, hiệu quả.  

Hạnh Liên