Xã điểm nông thôn mới Tiến Dũng

 Được chọn làm mô hình điểm, đến nay xã Tiến Dũng đã cơ bản hoàn thành 17/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Điểm nhấn của Tiến Dũng là công tác dồn điền, đổi thửa, người dân hiến hơn 20ha đất xây dựng hạ tầng đường giao thông, kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất. Tiến Dũng phấn đấu về đích xây dựng nông thôn mới trong năm nay.

Các trường học trong xã đều đạt chuẩn quốc gia, năm 2013 xã có hơn 30 em đỗ các trường đại học.

8/9 thôn trong xã hoàn thành việc dồn điền đổi thửa với diện tích 418/518 ha

Cứng hoá hệ thống đường, mương dẫn nước ở Thôn Huyện.

Nghề đan lát truyền thống mang về hơn 7,5 tỷ đồng mỗi năm.

Gần 1000 hộ dân trong xã được sử dụng nước sạch.

Trang trại của Ông Nguyễn Thế Thuyết mỗi năm nuôi gần 1000 lợn nái và lợn thịt, cho thu lãi hàng trăm triệu đồng.

Hương Giang