Tiến Dũng – phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong năm 2014

Những năm qua, Đảng bộ xã Tiến Dũng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới. Đến nay, xã Tiến Dũng đạt 15/19 tiêu chí và đang hoàn thiện các  tiêu chí còn lại trong tháng 10 năm 2014.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, sau khi Ban Chấp hành Đảng bộ xã ra Nghị quyết lãnh đạo, cấp ủy, chính quyền và các thôn đi vào thực hiện từng nội dung trong bộ tiêu chí Xây dựng nông thôn mới. Tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới. Từ đó, huy động sức dân thực hiện từng tiêu chí trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Với sự chung tay của toàn Đảng, toàn dân xã Tiến Dũng trong phong trào xây dựng Nông thôn mới, đến nay xã Tiến Dũng đã đạt được 15/19 tiêu chí. 4 tiêu chí chưa hoàn thành là tiêu chí: Giao thông, Môi trường, thuỷ lợi, cơ sở vật chất văn hoá. Cơ bản hoàn thành dồn điền đổi thửa tại 8/9 thôn, 1 thôn còn lại sẽ tiến hành giao ruộng trước tháng 11 năm 2014. Tổ chức triển khai kế hoạch xây dựng các mô hình phát triển sản xuát, thực hiện 2 mô hình cánh đồng mẫu với quy mô 70ha tại 2 thôn Thuận Lý  và Đông Thắng.

Các công trình thuộc hạng mục bắt buộc trong tiêu chí xây dựng NTM được đẩy nhanh tiến độ

 Để hoàn thành mục tiêu về đích trong năm 2014, xã Tiến Dũng có kế hoạch xây dựng 23 công trình để sớm hoàn thiện 4 tiêu chí còn lại. Đến nay, 23 trên 23 hạng mục công trình đã khởi công, xây dựng. 17 hạng mục đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Còn 6 công trình sẽ được hoàn thiện trong tháng 10.

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, tiêu chí giao thông được xác định là tiêu chí khó thực hiện đòi hỏi phải huy động được mọi nguồn lực đặc biệt là sự đồng thuận của nhân dân. Với sự chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền, sự nhiệt tình, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, việc xây dựng đường giao thông nông thôn được thực hiện khá nhanh, 100% người dân đều tự nguyện hiến đất không cần đền bù, tổng diện tích người dân hiến đất để mở rộng đường, tôn cạp đường, mở rộng các công trình công cộng là gần 22ha. Đến nay, xã Tiến Dũng đã cứng hóa được toàn bộ các tuyến đường giao thông nông thôn và đang hoàn thiện các hạng mục công trình đường giao thông nội đồng, kiên cố hóa kênh mương.

Tiến Dũng là điểm sáng về công tác dồn điền đổi thửa

Cùng với Đảng vả chính quyền, nhân dân các thôn trong toàn xã tích cực tham gia xây dựng các công trình. Như công trình nhà văn hóa và khu thể thao thôn Ninh Xuyên quy hoạch xây dựng rộng trên 3.800m2 với tổng kinh phí xây dựng trên 1 tỷ đồng. Số hộ dân trong thôn chỉ có 72 hộ.

          Thôn Trại Núi với hơn 60% là đồng bào công giáo, từ năm 2011, chi bộ và chính quyền thôn đã tích cực vận động nhân dân đoàn kết, chung tay vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, tham gia đóng góp hàng năm để xây dựng nhà văn hóa thôn. Đến nay công trình đã hoàn thành gần 50% tiến độ, dự toán kinh phí cũng lên tới trên 1 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn hỗ trợ của trung ương và tỉnh là 250 triệu đồng.

Cùng đó, thời gian này các hạng mục công trình được Đảng bộ xã Tiến Dũng chỉ đao đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thiện đúng kế hoạch đề ra. Đồng thời tiếp tục tiến hành thực hiện chỉnh trang, đường làng, ngõ xóm, xây dựng môi trường nông thôn xanh – sạch – đẹp, giao cho hội CCB xã quản lý, giữ vững và nâng cao hiệu quả của các tiêu chí đã đạt; tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân góp công, góp sức thực hiện các tiêu chí còn lại trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Huy động mọi nguồn lực, phấn đấu về đích trong thời gian sớm nhất./.

Lương Hương – Giáp Mạnh