Thực hiện nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững

Xác định công tác xóa đói giảm nghèo là nhiệm vụ hàng đầu, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, những năm qua cấp ủy, chính quyền và các tổ chức hội, đoàn thể huyện Yên Dũng đã tập trung nguồn lực và đề ra nhiều giải pháp thiết thực và hiệu quả trong việc hỗ trợ người dân xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là giảm nghèo theo hướng bền vững.

   Hiệu quả từ công tác giảm nghèo

Công tác giảm nghèo đã được cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp và nhân dân trong toàn huyện tích cực tham gia thực hiện, tạo sự chuyển biến về nhận thức tự vươn lên. Đa số hộ nghèo, hộ cận nghèo đã cố gắng tự học nghề, tự tìm tòi học tập kinh nghiệm trong sản xuất, tự tạo việc làm để vươn lên thoát nghèo.

Các chính sách, dự án về giảm nghèo đã được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, phủ rộng trên địa bàn huyện; Người nghèo ngày càng được tạo điều kiện tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ xã hội như: Y tế, giáo dục, văn hóa, tín dụng …. Bộ mặt nông thôn tiếp tục có nhiều đổi mới về mọi mặt, đặc biệt các xã nghèo, khó khăn như Lão Hộ, Tân Liễu đã có sự thay đổi đáng kể, nhất là về cơ sở hạ tầng và việc tổ chức phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu kinh tế. Người dân đã biết tính toán, biết lựa chọn loại hình sản xuất phù hợp, gắn với yếu tố thị trường, mạnh dạn hơn trong việc ứng dụng giống mới, công nghệ mới vào sản xuất… góp phần nâng cao đời sống nhân dân trong huyện, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, bền vững. Sau gần 3 năm thực hiện chương trình Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012- 2015, kết quả đạt được trên các lĩnh vực đều vượt kế hoạch đề ra, đến năm 2014 tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 5,35%, giảm gần 4% so với năm 2011, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm còn 8,85%, phấn đấu đến năm 2015 tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 4,75 – 4,5%.

Nông dân được nhà nước quan tâm, phát triển kinh tế dựa trên các nguồn vốn ưu đãi

Nhiều hộ nghèo trên địa bàn huyện không chỉ được chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ xây nhà ở mà còn tạo điều kiện cho các hộ này vay vốn ưu đãi phát triển sản xuất, được dạy nghề, chuyển giao khoa học kĩ thuật …Từ đó, đời sống của các hộ nghèo được cải thiện, vươn lên thoát nghèo. Như gia đình chị Thân Thị Thiết, thôn Giá xã Nội Hoàng là một trong nhiều điển hình về việc giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện. Trước kia, gia đình anh chị thuộc diện hộ nghèo, sống dựa vào mấy sào ruộng, không có nghề phụ, cuộc sống khó khăn. Năm 2008, được tạo điều kiện vay vốn sản xuất của Ngân hàng chính sách xã hội và sự giúp đỡ của anh em họ hàng, gia đình chị đầu tư mua 5 con dê sinh sản, đến năm 2010 đàn dê của gia đình đã phát triển với 100 con. Năm 2011, lứa dê thương phẩm đầu tiên xuất bán được 90 triệu đồng, từ đó gia đình chị thoát nghèo. Mô hình nuôi dê của gia đình chị từ đó dến nay, mỗi năm cho thu nhập trên dưới 200 triệu đồng. Từ khi thoát nghèo, gia đình chị tham gia tích cực vào phong trào của hội phụ nữ,  tham gia giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

          Lồng ghép nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững

Những năm qua, BCĐ giảm nghèo huyện Yên Dũng đã tích cực thực hiện đồng bộ, lồng ghép nhiều giải pháp với mục tiêu đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh hộ nghèo mới, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống của người nghèo, ưu tiên hơn cho người nghèo thuộc các xã khó khăn; góp phần thu hẹp khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa các vùng, các nhóm dân cư trên địa bàn; duy trì toàn huyện không còn hộ nghèo là gia đình người có công với cách mạng; đồng thời thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các dự án, chính sách giảm nghèo để cải thiện đời sống của người nghèo, tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận với các dịch vụ xã hội tốt hơn.

Hoạt động cho vay vốn đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình chính sách trên địa bàn đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của các cấp uỷ đảng, chính quyền, sự phối hợp của các đoàn thể như Hội nông dân, hội phụ nữ, hội CCB… tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho người nghèo được tiếp cận các nguồn vốn, tín dụng để phát triển kinh tế, tăng thu nhập như: Cải cách các thủ tục hành chính, đa dạng hóa chương trình cho vay vốn … đồng thời gắn việc vay vốn, tín dụng với việc hướng dẫn cách làm ăn, khuyến nông, khuyến công và chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất; thực hiện có hiệu quả chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo. Việc cung ứng vốn cho nhu cầu vay của các hộ nghèo trên địa bàn huyện được đáp ứng đủ và kịp thời qua nhiều kênh. Do đó, trong 3 năm qua 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu, đủ điều kiện được vay vốn để đầu tư cho sản xuất kinh doanh đều được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng CSXH. Từ đầu năm 2014 đến nay, Ngân hàng CSXH thực hiện cho vay tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo gần 240 tỷ đồng.

Nhờ các chính sách ưu đãi nhiều hộ dân đã thoát nghèo và có cuộc sống ổn định hơn

Hướng giải pháp giảm nghèo bền vững là thực hiện tốt chính sách đào tạodạy nghề cho lao động thuộc hộ nghèo, tuyên truyền để cho hộ nghèo xác định được nghĩa vụ của mình cần thực hiện các chính sách thoát nghèo, tự chuyển đổi nghề nghiệp, chuyển đổi cơ cấu lao động, biết sản xuất kinh doanh để vươn lên thoát nghèo. Thực hiện tốt chính sách đào tạo, dạy nghề cho lao động thuộc hộ nghèo, trong kỳ đã có 795 người thuộc hộ nghèo được thụ hưởng chính sách đào tạo, dạy nghề.

Nội dung đánh giá cao, được coi là giải pháp quan trọng trong công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện là công tác tạo việc làm mới và xuất khẩu lao động, đặc biệt thông qua xuất khẩu lao động người lao động được tiếp cận với thị trường nước ngoài, hơn nữa, tích lũy được nguồn vốn để xây dựng nhà cửa, sản xuất kinh doanh, áp dụng vào việc đầu tư sản xuất nông nghiệp, thoát nghèo bền vững. Hàng năm, huyện có từ 700 đến 800 lao động tham gia XKLĐ. Riêng năm 2013 có 215 người thuộc diện hộ nghèo được giải quyết việc làm.

Các hình thức bảo trợ xã hội đối với hộ nghèo hộ cận nghèo cũng được đảm bảo như hỗ trợ về y tế, về giáo dục đào tạo, về trợ giúp pháp lý, hỗ trợ tiền điện. 100% hộ nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Từ năm 2011 đến nay, đã có 190 hộ được hỗ trợ xây dựng nhà ở, trong đó có 75 nhà “Đại đoàn kết toàn dân” với số tiền trên 6,5 tỷ đồng bằng nguồ quỹ Vì người nghèo và các nguồn khác.

Ông Nguyễn Tiến Duẩn, Trưởng phòng LĐTBXH huyện cho biết thời gian tới, BCĐ giảm nghèo của huyện sẽ tiếp tục Tập trung cao cho công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nhằm nâng cao nhận thức của người dân, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng; các cấp chính quyền cần vào cuộc tích cực hơn nữa để nhân dân được tiếp cận với các chính sách giảm nghèo, vay vốn ưu đãi, tín dụng của ngân hàng  chính sách xã hội, xuất khẩu lao động và dạy nghề, tạo việc làm mới cho lao động… Định hướng cụ thể công tác thoát nghèo ở cơ sở, thực hiện các giải pháp thiết thực phù hợp với địa phươn. Tiếp tục kiến nghị với NH CSXH huyện tăng nguồn vốn hỗ trợ, tín dụng ưu đãi, đảm bảo cho toàn bộ hộ nghèo và hộ cận nghèo được tiếp cận nguồn vốn này.

Với những giải pháp thiết thực và đồng bộ, công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện sẽ đạt được những chỉ tiêu đặt ra, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân và thúc đẩy kinh tế xã hội của huyện ngày càng phát triển.

 

Lương Hương