ĐỨC GIANG TRÊN 1 TỶ 300 TRIỆU ĐỒNG CỨNG HÓA KÊNH MƯƠNG

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình  cứng hóa kênh mương nội đồng phục vụ cho sản xuất và các công trình xây dựng nông thôn mới. Đến nay, xã Đức Giang đang thi công 5 công trình  cứng hóa kênh mương nội đồng ở các thôn: Mồ; thôn Đường; Thôn Hạ;  Khu Khê Cầu và thôn Trung Sơn.

Việc cứng hóa kênh mương được UBND xã Đức Giang quan tâm thực hiện

Các công trình trên có tổng giá trị đầu tư trên 1 tỷ 300 triệu đồng do nhà nước hỗ trợ và nhân dân đóng góp. Công trình  đang gấp rút được thi công phấn đấu hoàn thành sớm để phục vụ nước tưới cho vụ chiêm xuân 2015.

                                                                       Hanh Liên