HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 05 NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NTM TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN GIAI ĐOẠN 2011 – 2015; TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH GIAI ĐOẠN 2016-2020

Ngày 3/11/2015, UBND huyện tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn giai đoạn 2011– 2015; triển khai kế hoạch giai đoạn 2016 – 2020. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Doanh – PGĐ Sở Nông nghiệp và PTNT – Chánh văn phòng điều phối chương trình MTQG xây dựng NTM Tỉnh BG, đồng chí Nguyễn Viết Tuấn – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Trần Văn Dũng – Chủ tịch UBND huyện.

Giai đoạn 2011-2015, toàn huyện đã đầu tư gần 490 tỷ đồng cho việc xây dựng, cải tạo, nâng cấp các cơ sở hạ tầng thiết yếu. Hơn 123 km đường trục xã, thôn, đường GT nội đồng được cứng hóa, 50 km kênh mương. Nhiều công trình thủy lợi được xây dựng và sửa chữa, nâng cấp. Hàng trăm công trình trường lớp học, cơ sở y tế, trụ sở làm việc của các xã được quan tâm đầu tư xây dựng. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, Vệ sinh môi trường, đào tạo lao động, giải quyết việc làm và giảm nghèo được tổ chức thực hiện và đạt được kết quả đáng phấn khởi. 5 năm qua, 87 thôn thuộc 13 xã trên địa bàn huyện đã tiến hành DĐĐT với diện tích gần 3.500 ha. Giao thông, thủy lợi nội đồng được quy hoạch và cải tạo lại 1 cách đồng bộ. Tạo thuận lợi cho việc sản xuất vùng tập trung, cơ giới hóa và KHKT được đưa vào áp dụng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Huyện đã xây dựng được 16 cánh đồng mẫu lớn với quy mô từ 35-50 ha/cánh đồng. Năng suất tăng từ 15-20% so với sản xuất đại trà, có mô hình cho thu nhập tăng đến 40%, được bà con nông dân đồng tình hưởng ứng. Qua đó số hộ nghèo giảm nhanh, hộ giầu, hộ khá tăng lên đáng kể. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện. Các xã trên địa bàn huyện đã xây dựng được tổ chức hệ thống chính trị xã hội vững mạnh, công tác an ninh chính trị được giữ vững, phong trào toàn dân tham gia giữ gìn ANTT được đẩy mạnh. Đến hết tháng 10/2015, số tiêu chí bình quân toàn huyện đạt khá 12,8 tiêu chí/xã. Huyện có 6 xã đạt chuẩn NTM, trong đó Lão Hộ, Cảnh Thụy, Tiến Dũng về đích NTM trước 1 năm so với kế hoạch.

 Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ các bài học giúp triển khai hiệu quả Chương trình trong giai đoạn tới. Huyện đã xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả triển khai Chương trình giai đoạn 2016 - 2020; đề xuất cơ chế, chính sách và cách làm phù hợp, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đề ra của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

Chúc mừng những thành tích mà huyện nhà đạt được trong phong trào xây dựng NTM, đ/c Nguyễn Văn Doanh - PGĐ Sở Nông nghiệp, Chánh văn phòng điều phối chương trình MTQG tỉnh. Đồng chí khẳng định, YD hiện là 1 trong các huyện, thành phố có số lượng xã đạt chuẩn NTM đứng ở tốp đầu của tỉnh. Chương trình MTQG xây dựng NTM là nhiệm vụ có tính chiến lược lâu dài, đ/c mong rằng huyện sẽ thường xuyên, chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo cho phù hợp với điều kiện mới.

Nhằm động viên, khen thưởng kịp thời những cá nhân và tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Yên Dũng chung sức xây dựng nông thôn mới", theo đó 21 tập thể và 24 cá nhân đã được tặng giấy khen và phẩn thưởng tại hội nghị tổng kết.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020, phấn đấu đến hết năm 2020, toàn huyện có thêm 7-9 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 13-15 xã; Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan, ban ngành và UBND các xã cần tập trung cao, tiếp tục phát huy những hiệu quả đạt được sau 5 năm triển khai thực hiện. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo ra phong trào thi đua sâu rộng trong nhân dân. Củng cố đội ngũ làm công tác xây dựng NTM. Phát huy vai trò của cán bộ đảng viên, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, trong xây dựng NTM, DĐĐT và xây dựng cánh đồng mẫu lớn. Phát huy sức mạnh tổng hợp nội, ngoại lực xây dựng cơ sở hạ tầng NTM phục vụ phát triển KTXH. Với phương châm: Nhà nước hỗ trợ đồng thời có cơ chế chính sách khuyến khích, hướng dẫn người dân làm là chính.

Thu Bích