Bán đấu giá quyền sử dụng đất ở tại thị trấn Tân Dân

Sáng 13/8, tại UBND thị trấn Tân Dân , Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng 43 lô đất ở tại tổ dân phố Khôi và Thượng.

Qua 2 phiên đấu giá diễn ra công khai, đúng quy định đã có gần 100 hồ sơ được mua, Trung tâm đã phát ra gần 100 phiếu trả giá và bán hết 43 lô đất. Trong đó tại tổ dân phố thôn Khôi có 3 lô, giá khởi điểm 3,5 triệu đồng/m2 , 40 lô đất tại tổ dân phố Thượng có giá khởi điểm 3 triệu đồng/m2. Tổng giá khởi điểm là 13 tỷ 166 triệu đồng, giá thu về sau khi đấu giá là hơn 14 tỷ đồng, chênh lệch là 890 triệu đồng. Sau khi trúng đấu giá quyền sử dụng đất, các gia đình, cá nhân trúng đấu giá có trách nhiệm bổ sung thông tin đầy đủ và làm các thủ tục nhận Quyết định trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại UBND Thị trấn Tân Dân, triển khai thực hiện các thủ tục theo hướng dẫn để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật./.

 Thu Bích