Cảnh Thụy ra quân thực hiện giải tỏa hành lang An toàn giao thông

Sáng 17/4, xã Cảnh Thụy đã ra quân thực hiện giải tỏa các hành vi vi phạm hành lang An toàn giao thông trên địa bàn xã.

Trước thời điểm ra quân, xã Cảnh Thụy đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, đồng thời vận động hộ vi phạm tự tháo dỡ biển quảng cáo, vật dụng lấn chiếm vỉa hè; rà soát, lập danh sách các hộ vi phạm và tổ chức ký cam kết với các hộ sinh sống hai bên đường không lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường để buôn bán, kinh doanh. Qua công tác kiểm đếm, trên địa bàn xã Cảnh Thụy có 82 trường hợp vi phạm, trong đó có 34 hộ vi phạm trên tuyến tỉnh lộ 398. Qua công tác tuyên truyền vận động, nhìn chung các hộ đều chấp hành thực hiện giải tỏa, chỉ còn khoảng 10 hộ kinh doanh buôn bán trên tuyền đường tỉnh lộ 398 qua địa bàn xã không chấp hành theo quy định.

Bà Đàm Thị Bộ, một hộ bán hàng hóa tại thôn Bẩy xã Cảnh Thụy cho biết: bà rất đồng tình với việc này, khi nhận được chủ trương của chính quyền, bà và các tiểu thương ở đây đã thực hiện tháo dỡ bạt, biển hiệu, đảm bảo đường thông hè thoáng.

Theo ông Trần Đức Thức, Phó CT UBND xã Cảnh Thụy cho biết: thực hiện chỉ đạo của tỉnh, huyện, UBND xã đã xây dựng và đang triển khai kế hoạch giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang ATGT đường bộ trên địa bàn. Trong ngày ra quân đầu tiên 17/4, lực lượng chức năng xã đã phối hợp với các ngành chức năng huyệ thực hiện giải tỏa vỉa hè, lòng, lề đường trên tuyến tỉnh lộ 398 đoạn đi qua xã, khu vực chợ cóc gần công ty Habook. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục thực hiện tuần tra, kiểm soát, đảm bảo không để các hộ tái vi phạm và xuất hiện các vi phạm mới phát sinh, đảm bảo đường thông hè thoáng./.

L.Hương