Đồng Việt: Quyết tâm giải tỏa các vi phạm hành lang giao thông

Nhằm lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông trên tuyến đường tỉnh lộ 398 chạy qua địa bàn xã, xóa bỏ tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, ngày 17/4, xã Đồng Việt đã tổ chức ra quân giải tỏa các vi phạm hành lang giao thông.

 

Để công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông đạt hiệu quả cao, ngay khi UBND huyện ban hành kế hoạch số 29 về giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ, UBND xã Đồng Việt đã xây dựng kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và các bộ phận liên quan; đẩy mạnh tuyên truyền các quy định của nhà nước về quản lý đất đai, bảo vệ kết cấu hạ tầng công trình giao thông, công tác quản lý hành lang. Đồng thời, chỉ đạo các ngành, đoàn thể phối hợp với các khu dân cư gửi thông báo, cử cán bộ xuống từng hộ, vận động người dân ký cam kết tháo dỡ công trình vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, phương châm chính là để người dân tự giác tháo dỡ, giải tỏa hành lang an toàn giao thông.

Tại buổi ra quân, UBND xã đã chỉ đạo các lực lượng huy động công cụ, phương tiện phát quang cây cối che khuất tầm nhìn các phương tiện tham gia giao thông. Đồng thời, hướng dẫn các hộ dân chủ động thu dọn hàng hóa bày bán tại các cửa hàng đúng nơi quy định, tháo dỡ mái vẩy, biển quảng cáo đảm bảo hàng lang được thông thoáng. Do làm tốt công tác chuẩn bị và tuyên truyền, vận động nên buổi ra quân đã thành công, đảm bảo cảnh quan sạch đẹp, được nhân dân đồng tình, đánh giá cao. Toàn xã đã có 38/54 hộ vi phạm tự nguyện tháo dỡ. Ông Lê Huy Ngà, xã Đồng Việt cho biết: “Sau khi được thông báo của xã biết mái che của nhà tôi vi phạm hành lang giao thông. Theo tuyên truyền của xã, gia đình tôi chấp hành, tự giác tháo dỡ để đường thông thoáng hơn”.

Đặc biệt là khu dân cư phố mới Cống Đỉa, đoạn giao cắt với xã Đồng Phúc, trong suốt thời gian dài, tình trạng người dân lấn chiếm hành lang an toàn giao thông tại đoạn đường này diễn ra rất phức tạp. Hành lang, lòng đường bị chiếm dụng bày bán hàng, đổ vật liệu xây dựng, treo biển quảng cáo, họp chợ... làm ảnh hưởng đến TTATGT và mỹ quan. Do đó, ngay trong ngày đầu ra quân, xã đã có những chỉ đạo quyết liệt xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Ông Nguyễn Văn Thuần, Chủ tịch UBND xã Đồng Việt cho biết: “Đối với điểm chợ cóc Cống Đỉa, đơn vị xã Đồng Việt đã huy động lực lượng thực hiện giải tỏa, đến nay, toàn bộ khu vực chợ đã không có người bán hàng. Để không xảy ra tình trạng tái lấn chiếm, thời gian tới, xã sẽ cử 5 đồng chí công an viên, thôn đội trưởng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, xử lý các trường hợp vi phạm”.

Có thể nói, trong khi một số xã tại buổi đầu thực hiện đồng loạt ra quân giải tỏa hàng lang an toàn giao thông thực hiện còn chậm, thiếu sự kiên quyết nên hiệu quả chưa cao. Nhiều hộ vi phạm chưa bị xử lý. Song tại Đồng Việt với sự vào cuộc đồng bộ, quyết tâm của chính quyền địa phương, đã làm thay đổi diện mạo mới thông thoáng, sạch đẹp hơn cho tuyến đường tỉnh lộ 398 qua địa bàn xã và đây có thể coi là đơn vị điển hình trong việc quyết tâm lập lại trật tự hàng lang đường bộ theo quan điểm chỉ đạo của huyện.

 

Việc quyết tâm lập lại hành lang an toàn giao thông trên địa bàn xã Đồng Việt đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực, bước đầu làm chuyển biến ý thức của người dân; các vi phạm hành lang giao thông ở một số tuyến đường trục chính trên địa bàn xã đã cơ bản được giải tỏa./.

Hồng Phấn