Mở gói thầu hạ tầng kỹ thuật ở xã Hương Gían

Sáng 19/12. Ban quản lý DAĐT huyện mở thầu, gói thầu thi công công trình hạ tầng kỹ thuật để đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Kép, xã Hương Gián. Đến thời điểm đóng thầu có 3 nhà thầu tham gia là Công ty cổ phần đầu tư phát triển HuGia, Công ty CP xây dựng Trung Sơn Bắc Giang, Công ty CP đầu tư Nam Invest. Giá trị gói thầu trên 11 tỷ 300 triệu đồng. Từ nguồn vốn ngân sách huyện. Thời gian thưc hiện trong quý 4/2017 và khi thực hiện hợp đồng là180 ngày.

Sau lễ mở thầu, tổ chuyên gia sẽ đánh giá, xem xét hồ sơ trúng thầu theo quy định của pháp luật.

 

                                                Đồng Chín