Thị trấn Tân Dân ra quân giải tỏa vi phạm hành lang ATGT, chỉnh trang đô thị

               Trong ngày 19/4, Thị trấn Tân Dân đã ra quân giải tỏa hành lang ATGT trên các tuyến tỉnh lộ, đường huyện trên địa bàn. Trong ngày đầu ra quân, lực lượng chức năng đã tháo dỡ 34 mái che, mái vẩy trên vỉa hè. Trong đó có 21 hộ tự tháo dỡ, 13 mái vẩy do UBND Thị trấn tháo dỡ và lập biên bản. Thu giữ 6 biển quảng cáo, phát quang 13 cây xanh che khuất tầm nhìn, giải tỏa 3 điểm bán hàng trong hành lang giao thông; xử lý các điểm tập kết vật tư, vật liệu cát, đá sỏi các loại. Cùng với đó Thị trấn đã thực hiện kẻ sơn mốc giới hành lang giao thông; phối hợp tổ chức xe lưu động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ giúp người dân nâng cao nhận thức…

 

Thu Bích – Giáp Mạnh