Xuân Phú ra quân giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông

Để công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông đạt hiệu quả cao, từ đầu tháng 4, UBND xã Xuân Phú đã xây dựng kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và các bộ phận liên quan; đẩy mạnh tuyên truyền các quy định của nhà nước về quản lý đất đai, bảo vệ kết cấu hạ tầng công trình giao thông, công tác quản lý hành lang. Đồng thời, chỉ đạo các ngành, đoàn thể phối hợp với các khu dân cư gửi thông báo, cử cán bộ xuống từng hộ, vận động người dân ký cam kết tháo dỡ công trình vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, phương châm chính là để người dân tự giác tháo dỡ, giải tỏa hành lang an toàn giao thông.

Tại buổi ra quân, UBND xã đã chỉ đạo các lực lượng huy động công cụ, phương tiện san gạt và chuyên chở phế liệu, vật liệu xây dựng rắn ven đường đến nơi quy định; phát quang cây cối che khuất tầm nhìn các phương tiện tham gia giao thông. Đồng thời, hướng dẫn các hộ dân chủ động thu rọn rác, vật liệu đúng nơi quy định đảm bảo vệ sinh môi trường.

 

Do làm tốt công tác chuẩn bị và tuyên truyền, vận động nên buổi ra quân đã thành công, đảm bảo cảnh quan sạch đẹp, được nhân dân đồng tình, đánh giá cao. Kết quả đã tổ chức tháo dỡ 25 mái vẩy trong phạm vi hành lang ATĐB đường tỉnh 299. Cắt tỉa 30 cây xanh che khuất tầm nhìn. Đẩy đuổi các hộ bán hàng rong vào chợ, các hộ bày bán hàng lấn chiếm hành lang đường vào đúng phần đất của hộ gia đình mình./.

 

Thu Bích – Giáp Mạnh