Chính sách ưu đãi, cơ hội đầu tư

Mở thầu 2 gói thầu: Xây lắp công trình trụ sở đảng ủy – HĐND – UBND xã Nham Sơn và Xây dựng công trình kiên cố hóa kênh mương xã Tiền Phong

Ngày 8 tháng 2, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện tổ chức hội nghị mở gói thầu: Xây lắp công trình trụ sở Đảng ủy – HĐND – UBND xã Nham Sơn, huyện Yên Dũng. Hạng mục: cải tạo, nâng cấp trụ sở Đảng ủy – HĐND – UBND xã...

Đăng kí nhận Chính sách ưu đãi, cơ hội đầu tư